ΚΟΡΙΝΘΙΑ: …Ωραία αρχή με ελλείψεις δασκάλων ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς!

ΚΟΡΙΝΘΙΑ: …Ωραία αρχή με ελλείψεις δασκάλων ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς!

Από το Ινστιτούτο Καταναλωτών Κορινθίας αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: «Μετά από έγγραφο του ΙΝΚΑ Κορινθίας και απάντηση των αρμοδίων αρχών, αποκαλύφθηκε ότι δεν έχουν γίνει προσλήψεις – τοποθετήσεις των ειδικών δασκάλων και νηπιαγωγών στα τμήματα ένταξης, την παράλληλη στήριξη, ως και δασκάλων και νηπιαγωγών στα λοιπά Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία του νομού Κορινθίας.

Ήδη το ΙΝΚΑ Κορινθίας παρενέβη εκ νέου στο Υπουργείο Παιδείας, τονίζοντας ότι είναι απαράδεκτη η κατάσταση που δημιουργείται και ενέχει κινδύνους για την ομαλή πρόοδο των παιδιών.

Επίσης, το ΙΝΚΑ Κορινθίας ζήτησε από τους  Δήμους της Κορινθίας να εκπληρώσουν άμεσα τις υποχρεώσεις τους προς την Α”  βάθμια εκπαίδευση όσον αφορά στις επισκευές και συντηρήσεις των Σχολείων, Νηπιαγωγείων, ως και των Παιδικών Σταθμών».

ΣΣ. …Ωραία αρχή ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς! Τι να περιμένουμε δηλαδή στη συνέχεια;

Κ.Ν

Αγ. Θεόδωροι: «Οι κάτοικοι ανησυχούν και μιλούν για περιβαντολλογικά εγκλήματα της Μότορ-Όϊλ!!!»

Αγ. Θεόδωροι: «Οι κάτοικοι ανησυχούν και μιλούν για περιβαντολλογικά εγκλήματα της Μότορ-Όϊλ!!!»

-«Δεν διευκρινίζεται με ποιο τρόπο διαχειρίζεται μέχρι τώρα η εταιρεία τις επικίνδυνες λάσπες»

-Πολλά ερωτηματικά από το δελτίο τύπου του Ν. Γόντικα που αφορά την επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων της ΜΟΤΟΡ – ΟΪΛ!!!

Σε δελτίο τύπου από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» (του Νίκου Γόντικα) αναφέρεται: «Παρέμβαση του επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Νίκου Γόντικα στη συζήτηση στο ΠεΣυ της ΜΠΕ για την Επεξεργασία Επικίνδυνων Αποβλήτων της ΜΟΤΟΡ – ΟΪΛ

Σύμφωνα με τη (συνοπτική) εισήγηση  της Τ.Υ. του δήμου Λουτρακίου -Περαχώρας – Αγ.Θεοδώρων, η τροποποίηση συνίσταται στη διεύρυνση της γκάμας των επικίνδυνων αποβλήτων (ΕΑ), που θα διαχειρίζεται η αδειοδοτημένη ήδη μονάδα επεξεργασίας ρυπασμένων χωμάτων (βρίσκεται μέσα στο χώρο της ευρύτερης εγκατάστασης και είναι ακόμη στο στάδιο της κατασκευής) με την προσθήκη και των επικίνδυνων ιλύων «που δημιουργούνται από τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων» των υπόψη διυλιστηρίων.

Οι λάσπες θα υφίστανται αφυδάτωση σε ήδη αδειοδοτημένη μονάδα, «βιοαποικοδόμηση με τη μέθοδο των βιοσωρών (biopilling)» (χαρακτηρίζεται και ως εξυγίανση) και στη συνέχεια, εφόσον κριθεί απαραίτητο από την εταιρεία, «στερεοποίηση/σταθεροποίηση». Το έτσι επεξεργασμένο απόβλητο «θα διατίθεται σε κατάλληλο αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης μη επικινδύνων αποβλήτων».

Σε σχέση με τα παραπάνω παρατηρούμε τα εξής:

1. Δεν διευκρινίζεται με ποιο τρόπο διαχειρίζεται μέχρι τώρα η εταιρεία τις πιο πάνω επικίνδυνες λάσπες. Έχουν δίκιο λοιπόν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής που ανησυχούν και μιλούν για περιβαντολλογικά εγκλήματα της Μότορ-Όϊλ.

2.Η μέθοδος των βιοσωρών ως ολοκληρωμένη μέθοδος ασφαλούς επεξεργασίας ΕΑ συνιστάται, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, για την εξυγίανση των ρυπασμένων με πετρελαιοειδή κατάλοιπα εδαφών ενώ για τις επικίνδυνες λάσπες των διυλιστηρίων προκρίνονται άλλες, μη βιολογικές, μέθοδοι. Η διαπίστωση αυτή επαληθεύεται έμμεσα και από τις παρ.1 και 3 της εισήγησης της ΤΥ, όπου αναδεικνύεται το ευαίσθητο και σύνθετο των σχετικών παρεμβάσεων και διεργασιών.

3.Η εισήγηση δεν αναφέρει, ίσως ούτε η ΜΠΕ, με ποιο τρόπο θα γίνεται η επεξεργασία και τελική διάθεση των επικίνδυνων στραγγισμάτων, που παράγονται και συλλέγονται στα διάφορα στάδια επεξεργασίας των επικίνδυνων ιλύων.

4.Το πιο σοβαρό απ’ όλα είναι το γεγονός ότι δίνεται στην εταιρεία, μέσω της ΜΠΕ, λευκή επιταγή να διαχειρίζεται στην πράξη κατά το δοκούν την προ-επεξεργασμένη λάσπη (αυτή που θα προκύπτει ως προκύπτει από την «εξυγίανσή» της μέσω των βιοσωρών) ως μη επικίνδυνο απόβλητο, παραδίνοντάς την «σε κατάλληλο αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης μη επικινδύνων αποβλήτων».

Συνεπώς θα πρέπει οπωσδήποτε να ξεκαθαρίζεται στην ΜΠΕ και να διαστασιολογείται αντίστοιχα η οικεία μονάδα, ώστε το (τελευταίο) στάδιο της σταθεροποίησης /στερεοποίησης, να είναι υποχρεωτικό. Τέτοιος φορέας ΧΥΤΑ αδειοδοτημένος στη Πελοπόννησο είναι ο ΧΥΤΑ του Ξυλοκάστρου.

5.Σημειώνεται, τέλος, ότι τα στερεοποιημένα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίας μπορεί, πράγματι, να διατίθενται σε ΧΥΤΑ μη επικίνδυνων αποβλήτων, με την αυστηρή όμως προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα των τεστ εκπλυσιμότητας, στα οποία θα πρέπει τακτικά να υποβάλλονται (υπάρχουν συγκεκριμένες και αναλυτικές προδιαγραφές για τη διενέργειά τους), θα το επιτρέπουν.

Αλλά και τότε τα ειδικά αυτά απόβλητα θα πρέπει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς προδιαγραφές που ισχύον και για τη χώρα μας, να διατίθενται σε ξεχωριστό κύτταρο του ΧΥΤΑ, ώστε να μην αναμειγνύονται με τα κοινά δημοτικά απόβλητα, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο ενισχύει τον κίνδυνο έκπλυσης των επικίνδυνων ουσιών, που έχουν εγκλωβιστεί στη μάζα των στερεοποιημένων αποβλήτων.

Συνεπώς, θα πρέπει από τώρα να προσκομισθεί προσύμφωνο συνεργασίας με αδειοδοτημένο φορέα υγειονομικής ταφής μη επικίνδυνων αποβλήτων, στον οποίον ο υπόψη φορέας θα δεσμεύεται ότι θα διαθέτει τα πιο πάνω στερεοποιημένα / σταθεροποιημένα απόβλητα σε ξεχωριστό κύτταρο του ΧΥΤΑ που διαχειρίζεται, σύννομα αδειοδοτημένο προς τούτο.

Πολλά ερωτηματικά με τα όσα αναφέρει ο κ. Γόντικας για το τι συμβαίνει πραγματικά με την λειτουργία της εν λόγω επιχείρησης

Πολλά ερωτηματικά με τα όσα αναφέρει ο κ. Γόντικας για το τι συμβαίνει πραγματικά με την λειτουργία της εν λόγω επιχείρησης

Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε, να αποφασίσει το Πε.Συ.:

α. Την επιστροφή της ΜΠΕ και την ανασύνταξή της, ώστε να περιλάβει τα αναφερόμενα στην παρατήρησή μας υπ’ αρ. 4. και

β.  Να προσκομιστεί το προσύμφωνο συνεργασίας της παρατήρησης υπ’ αρ. 5».

ΣΣ. Πολλά ερωτηματικά με τα όσα αναφέρει στο παραπάνω δελτίο τύπου ο κ. Γόντικας για το τι συμβαίνει πραγματικά με την λειτουργία της εν λόγω επιχείρησης.  

Τέτοιου είδους αναφορές είναι φυσικό να προκαλούν την αντίδραση και των προβληματισμό των κατοίκων!

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν κάνει αυτοψίες για τις επικίνδυνες λάσπες; Και ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων; Στο εξής θα παρακολουθούμε το θέμα από κοντά και για ότι νεότερο θα επανέλθουμε!

Κ.Ν

ΚΙΑΤΟ: Ισχυρή καταιγίδα και χαλάζι -Κοπές δέντρων μέσα στους δρόμους σε Μελίσσι και Πάσιο

πρώτο θέμα

ΚΙΑΤΟ: Ισχυρή καταιγίδα, χαλάζι και κοπές δέντρων μέσα στους δρόμους

Έντονη βροχόπτωση και σε κάποια σημεία και χαλαζόπτωση σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα σε αρκετά σημεία στο δήμο Σικυωνίων. Για τρεις περίπου ώρες σημειώθηκε καταιγίδα με αποτέλεσμα να δεχτεί αρκετές κλήσεις και η πυροσβεστική υπηρεσία Κιάτου.

Σε επικοινωνία της prior.korinthiannews.gr με την πυροσβεστική υπηρεσία Κιάτου μας ανέφεραν μεταξύ άλλων: «Η υπηρεσία μας δέχτηκε τηλεφωνήματα για δύο κοπές δέντρων σε δρόμους. Η μία επι της Π.Ε.Ο στο Μελίσσι και η άλλη στο δρόμο του Πασίου.

Δεχτήκαμε τηλεφωνήματα για αντλήσεις υδάτων στο Κιάτο αλλά τελικά δεν χρειάστηκε ιδιαίτερα η επέμβασή μας. Δεν σημειώθηκαν πλημμύρες σε σπίτια ώστε να προκληθούν μεγάλες υλικές ζημιές και να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές»

Κ.Ν

Οι υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ στην Κορινθία -Ποιος παίρνει τη θέση του Φάνη Κουρεμπέ

Οι υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ στην Κορινθία -Ποιος παίρνει τη θέση του Φάνη Κουρεμπέ

Όπως αναφέρθηκε και σε αθηναϊκά ΜΜΕ στην τελική ευθεία μπαίνουν οι προετοιμασίες των κομμάτων για τη μεγάλη εκλογική αναμέτρηση της 20ής Σεπτεμβρίου.

Μετά το ΚΚΕ, το Ποτάμι, τη Λαϊκή Ενότητα και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ), ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων του κόμματος, με εξαίρεση το ψηφοδέλτιο Επικρατείας, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Οι υποψήφιοι στην Κορινθία:

1 Θελερίτη Μαρία

2 Ψυχογιός Γεώργιος

3 Τσόγκας Γιώργος

4 Λυμπεροπούλου (Κανακάρη) Δήμητρα

5 Σκλιάς Γιάννης

6 Πρεντάκης Αντώνης

ΣΣ. Ο Φάνης Κουρεμπές ενώ αρχικά ψήφισε τα μνημόνια, στη συνέχεια δεν έθεσε υποψηφιότητα! Μήπως έβλεπε ότι αποκλείεται ο ΣΥΡΖΑ να βγάλει τρίτο βουλευτή στην Κορινθία οπότε προτίμησε να κάνει από τώρα μία ηρωική έξοδο; Εμείς πάντως έτσι το ερμηνεύουμε! …Οι αναγνώστες μας τι λένε άραγε;

Δείτε εδώ τη σχετική ανάρτηση με τίτλο: «ΣΑΤΙΡΑ: Τα μαθηματικά του Κουρεμπέ … του δείχνουν την έξοδο!«

Κ.Ν

ΚΙΑΤΟ: …Και όμως!!! Η διεύθυνση υγιεινής σε έλεγχό της αναφέρει ότι …τα βρήκε όλα εντάξει για τα σκουπίδια!!!

ΚΙΑΤΟ: Η  διεύθυνση υγιεινής σε έλεγχό της αναφέρει ότι …τα βρήκε όλα εντάξει για τα σκουπίδια!!!

Επανερχόμαστε σε κουίζ της περασμένης Παρασκευής με τίτλο: «ΚΟΥΙΖ: Δημόσια υπηρεσία τα …βρήκε όλα εντάξει σε δήμο που πνίγεται από τα σκουπίδια!!!» (δείτε εδώ την ανάρτηση)

Δείτε την απάντηση:

Από τον αντιδήμαρχο του δήμου Σικυωνίων κ. Ν. Ζαχαρόπουλο αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωσή του: «Είναι γνωστά τα πολύ σοβαρά προβλήματα της μη αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων στον Δήμο Σικυωνίων, που έχουν  σοβαρές συνέπειες στη δημιουργία ανθυγιεινών καταστάσεων σε όλη τη περιοχή του Δήμου  και επιπτώσεις στην υγεία των Δημοτών και επισκεπτών του Δήμου, ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο που περνάμε.

Σε πρόσφατο δημοσίευμά μου είχα επισημάνει τις μεγάλες ευθύνες όλων των επικεφαλής των τελευταίων Δημοτικών αρχών και ιδιαίτερα του Σταματόπουλου, που πέραν της πλήρης ανικανότητας που  τον διακρίνει στη διαχείριση των απορριμμάτων και των σοβαρών ζητημάτων του Δήμου,  συνολικά  η σημερινή  Δημοτική αρχή και ιδιαίτερα ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος καθαριότητας, δείχνουν, πέρα από την ανικανότητα και μεγάλη αδιαφορία για το πολύ σοβαρό αυτό ζήτημα.

Πριν  από ένα περίπου μήνα ενημερώθηκε, μέσω των δημοσιευμάτων μου, η  Διεύθυνση Υγιεινής του Νομού  Κορινθίας και  ενήργησε  ελέγχους, όπως μας ενημέρωσε,  για να διαπιστώσει τη κατάσταση  που επικρατεί στον Δήμο Σικυωνίων, όσον αφορά το θέμα των αστικών απορριμμάτων.

Πρόσφατα [14-8-2016] η Διεύθυνση Υγιεινής του Νομού  Κορινθίας  μεταξύ των άλλων έδωσε και την παρακάτω απάντηση ΄΄ ……Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη ανθυγιεινής κατάστασης, λόγω μη αποκομιδής αστικών απορριμμάτων, όπως αναφέρεται στη διαβιβασθείσα αναφορά  και δεν υπήρχαν απορρίμματα εκτός των κάδων συλλογής΄΄

Δείτε το έγγραφο από τη Διεύθυνση Υγιεινής της Π. Κορινθίας!

Δείτε το έγγραφο από τη Διεύθυνση Υγιεινής της Π.Ε Κορινθίας!

Αγαπητοί Συνδημότες όλοι γνωρίζουμε την τραγική κατάσταση  που επικρατεί σε όλη την έκταση του Δήμου με τα αστικά απορρίμματα που ρίπτονται εντός και εκτός των κάδων, όπου παραμένουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, και τη δημιουργία των ανθυγιεινών καταστάσεων, επικινδύνων για τη δημόσια υγεία.

Πέρα από τις ανθυγιεινές καταστάσεις δημιουργείται και μεγάλη δυσοσμία από τα αστικά απορρίμματα,  από τη μη πλύση των κάδων.

Επισυνάπτω συνημμένα φωτογραφικό  υλικό που ελήφθη  προ, κατά  και μετά τις ημερομηνίες ελέγχου από τις  Υγειονομικές αρχές για να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα.

Όσον αφορά τον επικεφαλής της Δημοτικής, τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο καθαριότητας  και συνολικά τη Δημοτική αρχή του Δήμου Σικυωνίων η πλήρης ανικανότητα και ανυπαρξία δεν χρειάζεται  σχολιασμό».

ΣΣ. …Εδώ έχει χαθεί ο έλεγχος στο δήμο Σικυωνίων με τα σκουπίδια, έχουν αγανακτήσει οι δημότες με αυτή την κατάσταση και από την διεύθυνση υγιεινής του νομού Κορινθίας αναφέρουν: «…Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη ανθυγιεινής κατάστασης, λόγω μη αποκομιδής αστικών απορριμμάτων, όπως αναφέρεται στη διαβιβασθείσα αναφορά  και δεν υπήρχαν απορρίμματα εκτός των κάδων συλλογής»!!!

Τώρα πώς να σχολιάσουν οι Κορίνθιοι και οι δημότες την εν λόγω αναφορά από την αρμόδια υπηρεσία; Πολύ καλά κάνει και θίγει ο Ζαχαρόπουλος το εν λόγω θέμα παραθέτοντας παραπάνω και φωτογραφικό υλικό για την εν λόγω κατάσταση! …Από εκεί και πέρα αφήνουμε τα σχόλια στους αναγνώστες μας!

-Κάντε κλικ στις παραπάνω φωτο για να είναι πιο ευδιάκριτες…

Κ.Ν

ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Επίσημη ανακοίνωση: Ανοίγει στις 8 Σεπτεμβρίου το εμπορικό κέντρο με τον «Σκλαβενίτη»

ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Επίσημη ανακοίνωση: Ανοίγει στις 8 Σεπτεμβρίου το εμπορικό κέντρο με τον «Σκλαβενίτη»

Σε δελτίο τύπου από το Marewest (νέο εμπορικό κέντρο στη Σωληνουργία Κορίνθου) αναφέρεται: «Το πρώτο  εμπορικό πάρκο στην περιοχή της Κορίνθου, ξεκινάει την πρώτη φάση λειτουργίας του στις 8 Σεπτεμβρίου 2015

Το MAREWEST, το νέο υπερσύγχρονο εμπορικό πάρκο διεθνών προδιαγραφών στην περιοχή της Κορίνθου ανοίγει τις πόρτες του την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 και υποδέχεται το κοινό στις εντυπωσιακές εγκαταστάσεις του, 5 λεπτά από το κέντρο της πόλης για μία βόλτα σε μία ειδυλλιακή ατμόσφαιρα δίπλα στη θάλασσα.

Με μοντέρνο σχεδιασμό, υψηλές προδιαγραφές κατασκευής, κομβική θέση και εύκολη πρόσβαση, το εμπορικό πάρκο MAREWEST έχει δημιουργηθεί για να καλύψει την αγορά της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου συμπληρώνοντας την εμπορική δραστηριότητα της περιοχής, με σεβασμό προς το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες.

Κάντε κλικ στη φωτο για να είναι πιο ευδιάκριτη...

Κάντε κλικ στη φωτο για να είναι πιο ευδιάκριτη…

Το εμπορικό πάρκο MAREWEST ξεκινάει την πρώτη φάση της λειτουργίας του την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015, με παρουσία του Supermarket ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ καθώς και επιλεγμένων καταστημάτων ένδυσης, αξεσουάρ, καλλυντικών και υπηρεσιών για να συμπληρώσουν οι καταναλωτές τις αγορές τους. Παράλληλα, για τους μικρούς φίλους του εμπορικού πάρκου MAREWESTθα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία εντυπωσιακός παιδότοπος με φύλαξη με εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για ανέμελο παιχνίδι.

Η βόλτα στο MAREWESTθα συμπληρώνεται από τα καταστήματα εστίασης, για μία στάση ξεκούρασης με θέα τη θάλασσα.

Οι πόρτες του εμπορικού πάρκου MAREWEST ανοίγουν την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 και σηματοδοτούν την πρώτη φάση της λειτουργίας του ενώ η έναρξη λειτουργίας νέων καταστημάτων θα συνεχίσει σταδιακά, με βάση και τον προγραμματισμό λειτουργίας των υπόλοιπων μισθωτών.

Στόχος του εμπορικού πάρκου MAREWESTείναι να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων αλλά και των παραθεριστών της περιοχής, ώστε να μπορούν να καλύπτουν τις βασικές αγορές τους σε τοπικό επίπεδο με επιλεγμένα καταστήματα λιανικής σε έναν αναβαθμισμένο περιβάλλοντα χώρο».

ΛΟΥΤΡΑΚΙ: «Καταγγέλλουν» τον Π.Τατούλη για …θράσος και ψέματα για τον προαστιακό!!!

ΛΟΥΤΡΑΚΙ: «Στολίζουν» τον Π. Τατούλη για τον προαστιακό -Μήπως πήγαινε γυρεύοντας;

-«Όπως αντιλαμβάνεσθε περιφερειάρχα Πελοποννήσου Πέτρο Τατούλη, τα «τατουλογραφήματα» δεν παραπλανούν την κοινωνία του Λουτρακίου», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση από τον Δ. Καραπατά…

Δεν γράψαμε τυχαία την χθεσινή ανάρτηση με τίτλο: «…Μήπως το παράκανε ο Τατούλης με την αναφορά του στο θέμα του προαστιακού στο Λουτράκι;» (δείτε εδώ την ανάρτηση).

Από τον Δ. Καραπατά της «Πρωτοβουλίας Πολιτών και Φορέων για την Έλευση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου στην οδό Αιγαίου του Λουτρακίου» αναφέρεται μεταξύ άλλων σε δελτίο τύπου:

«Ο ασθμαίνων στο κατόπι της πολιτικής ειλικρίνειας αδυνατώντας να πείσει περί του αγαθού των προθέσεών του περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, εξέδωσε -την περίοδο με τα «μπάνια του λαού»- για να ωραιοποιήσει προς όφελός του αφενός, αποσείοντας τις εγκληματικές ευθύνες του αφετέρου, δελτίο Τύπου που βρίθει ψεμάτων και με το οποίο σκοπεί να κρύψει από τους πολίτες, πως είναι ο μοναδικός υπεύθυνος που σταμάτησε το μεγαλύτερο -σήμερα- αναπτυξιακό έργο για την λουτρόπολη, που δεν είναι άλλο από την διασύνδεση του Λουτρακίου με την Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων της ΠΑΘΕ.

Με την τελευταία προ τριών εβδομάδων ανακοίνωσή του, ο Πέτρος Τατούλης έχει την αίσθηση ότι καθαγιάζεται και η κοινωνία ξεχνά. Νομίζει ότι «έκανε πάσα» το έργο στην κεντρική διοίκηση και ειδικότερα στο αρμόδιο υπουργείο Υποδομών – Μεταφορών – Δικτύων, έτσι ώστε στην ουσία να μην δυσαρεστηθούν τα οικονομικά συμφέροντα στην περιοχή Α-Β Βασιλόπουλος του Ισθμού.

Ακόμα, γι’ αυτή του την επιλογή (την αποστολή επιστολής – αιτήματος προς τον τέως υπουργό Οικονομίας – Υποδομών – Ναυτιλίας – Τουρισμού την 15η Ιουλίου 2015 με την οποία του ζητούσε την κανονικοποίηση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Ισθμός – Λουτράκι και ένταξή της στο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών [ΣΠΕΜ] 2014 – 2020), σύρθηκε λόγω των προηγηθεισών ενεργειών από τον περασμένο Μάρτιο της Πρωτοβουλίας Πολιτών και Φορέων για Έλευση του Προαστιακού στην οδό Αιγαίου, να φύγει το έργο από την περιφέρεια Πελοποννήσου και να μεταφερθεί στην κεντρική διοίκηση, καθ’ ότι ο Πέτρος Τατούλης αδυνατούσε να ανταποκριθεί τέτοιου είδους απαιτήσεων.

Δυστυχώς, αν και πρώτος πολίτης της περιφέρειας Πελοποννήσου ο Πέτρος Τατούλης δεν φείδεται ψεμάτων, αλλά και θράσους, δεδομένου ότι από την μία προσπαθεί να οικειοποιηθεί τον αγώνα της Πρωτοβουλίας Πολιτών και Φορέων, ενώ από την άλλη ρίχνει λάσπη… με τουρμπίνα, ισχυριζόμενος ότι «σε αντίθεση με όσους ″δήθεν″ ενδιαφέρονται για το έργο, η περιφέρεια Πελοποννήσου προσέγγισε με μεθοδικότητα, υπευθυνότητα και σοβαρότητα τον θέμα του προαστιακού του Λουτρακίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ωριμάσει μελετητικά το έργο και να δύναται να ενταχθεί στο ΣΠΕΜ, ώστε να αποδοθεί στους πολίτες ολοκληρωμένο προς χρήση». Για να το θάψει Πέτρο Τατούλη;

Το έργο ο Πέτρος Τατούλης το πληροφορήθηκε από την Πρωτοβουλία Πολιτών και Φορέων τον Νοέμβριο του 2011, ενθουσιάσθηκε, δεσμευόμενος ότι θα το δρομολογήσει, έχοντας την ενημέρωση ότι το έργο με όλες τις διαδικασίες μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου 18 μήνες και ο ίδιος έκανε λόγο για άνοιξη του 2013. Ενώ επεδείχθη εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου ήταν αυτός που εκτροχίαζε το έργο, ενώ προς τους «ιθαγενείς» του Λουτρακίου στην ουσία κουνούσε χάντρες και καθρεπτάκια, με τις καινοφανείς ανακοινώσεις του.

Είναι αναγκαίο, δεδομένου ότι η κοινωνία του Λουτρακίου το γνωρίζει, μήπως και ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου το συνειδητοποιήσει κι επιστρέψει στον ρεαλισμό από την ουτοπία, ότι για την μελετητική ωρίμανση του έργου που κομπορρημονεί ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, η μόνη αλήθεια είναι πως αυτή είναι αποτέλεσμα των μορφοποιημένων τεχνικών προτάσεων που κατέθεσαν οι έγκριτοι πανεπιστημιακοί – συγκοινωνιολόγοι -που συνεργάσθηκαν και συνεργάζονται αφιλοκερδώς με την Πρωτοβουλία Πολιτών και Φορέων για την Έλευση του Προαστιακού στην οδό Αιγαίου του Λουτρακίου- προς τις τεχνικές υπηρεσίες του δήμου Λουτρακίου, αλλά και προς την ΔΙΣΣΑ του ΟΣΕ, που είχαν ως αποτέλεσμα την επίτευξη κοινωνικού και τεχνικού momentum, καθώς και την πρωτοφανή στα ελληνικά χρονικά σύμπτυξη του αρχικού προϋπολογισμού έργου, από τα € 25 εκατ. στα μόλις περίπου € 8 εκατ. tampoula raza. Πραγματικά, αυτό το κόστος, δεν έλκει το ενδιαφέρον των επιτήδειων…

Όσο για την επιστολή – αίτημα (15/7/2015) προς τον τέως υπουργό, αν ο Πέτρος Τατούλης πραγματικά επεδίωκε την ευημερία των πολιτών του Λουτρακίου, δεν θα κωλυσιεργούσε δεκαέξι μήνες (άλλες οι βουλές της κοινωνίας κι άλλες των οικονομικών συμφερόντων), αλλά μόλις παρέλαβε από τον ΟΣΕ ολοκληρωμένο τον φάκελο του έργου μαζί με τα τεύχη δημοπράτησης λίγες ημέρες πριν το τέλος Μαρτίου 2014, θα τα προωθούσε την επομένη προς το αρμόδιο υπουργείο για την άμεση ένταξη του έργου.

Επίσης, αφού ο περιφερειάρχης μας είχε όχι μόνον αγνές προθέσεις, αλλά και αν αυτές ήταν ειλικρινείς, γιατί δεν είχε γνωστοποιήσει το ολοκληρωμένο έργο, είτε στη διαβούλευση του ΣΠΕΜ τον Μάιο του 2014, είτε στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε αργότερα μεταξύ Εθνικής Αρχής Συντονισμού και περιφέρειας Πελοποννήσου;

Έχει ενδιαφέρον να φρεσκάρουμε την μνήμη του Πέτρου Τατούλη, αλλά και να υπενθυμίσουμε στην τοπική κοινωνία τι της υποσχόταν με ανακοινώσεις του ο περιφερειάρχης της, αλλά… του άλλαξαν γνώμη.

Στις 20-5-2013: Με την υποβολή των τεχνικών δελτίων του έργου σύνδεσης του Λουτρακίου με το δίκτυο του προαστιακού σιδηροδρόμου από τον ΟΣΕ, η περιφέρεια Πελοποννήσου θα το εντάξει άμεσα στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013, αφού έχει εξασφαλισμένη την χρηματοδότηση από την τρέχουσα προγραμματική περίοδο.

Στις 16-7-2013: Παραδεχόμενος την αρμοδιότητα υλοποίησης του έργου που έχει, ανακοινώνει το δήθεν οριστικό πλαίσιο και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του εν λόγω έργου: «Όταν ο ΟΣΕ εκπονήσει τις απαιτούμενες μελέτες για την μετατροπή της μετρικής γραμμής Ισθμού – Λουτρακίου, σε γραμμή κανονικού εύρους με ηλεκτροκίνηση φιλική προς το περιβάλλον, θα υποβάλει το σχετικό αίτημα χρηματοδότησης στην περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία έχει ήδη εξασφαλίσει την απαιτούμενη χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και θα το ολοκληρώσει ως το τέλος του 2014.

Των ανακοινώσεων του Πέτρου Τατούλη είχαν προηγηθεί…

Στις 26-3-2011: Το υπουργείο Μεταφορών στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου κατόπιν ενεργειών της Πρωτοβουλίας Πολιτών και Φορέων με το υπ’ αριθ. Β-518 έγγραφό του απαντά: «Στο βαθμό που το συγκεκριμένο έργο παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον και οφέλη για το Λουτράκι και την ευρύτερη περιοχή, η εκτέλεση του είναι εύκολα εφικτή εάν εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση του από το ΠΕΠ Πελοποννήσου της περιόδου 2007 – 2013 ΕΣΠΑ».

Στις 18-3-2012: Η ΕΡΓΟΣΕ με το υπ’ αριθ. 197946 έγγραφό της προς την Πρωτοβουλία Πολιτών και Φορέων για Έλευση του Προαστιακού στην οδό Αιγαίου επισημαίνει τα ακόλουθα: «…Το συγκεκριμένο έργο παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον και οφέλη για το Λουτράκι, καθώς και την ευρύτερη περιοχή, η εκτέλεσή του είναι εφικτή αν εξασφαλισθεί η χρηματοδότησή του από το ΠΕΠ Πελοποννήσου της περιόδου 2007 – 2013. Η εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων θα πρέπει να γίνει άμεσα από την περιφέρεια Πελοποννήσου, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο εντός της προγραμματικής περιόδου». Με άλλα λόγια, Πέτρο Τατούλη σας λένε συντομεύετε και μην το κοσκινάτε… γιατί όλοι χάνουν.

Στις 28-7-2014: Ο ΟΣΕ με το υπ’ αριθ. 113454 έγγραφό του προς τον δήμο Λουτρακίου, επισημαίνει τα ακόλουθα: «Έχουν εκπονηθεί όλες οι οριστικές μελέτες με βάση τις αποφάσεις του Δ.Σ. Λουτρακίου και τις τεχνικές κατευθύνσεις των τεχνικών υπηρεσιών σας έγγραφο/27826/13-12-2011 και αναμένεται η χρηματοδότηση του έργου από την περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στις 18-12-2014: Ο βουλευτής Κορινθίας Κώστας Κόλλιας, του κόμματος που θέλετε να γίνετε πρόεδρος, επειδή εκτροχιάζατε το έργο με ερώτημά του προς τον πρώην υπουργό Υποδομών – Μεταφορών – Δικτύων στην με υπ’ αριθ. πρωτ. 5633 στην οποία επισημαίνει: «…Σε χρηματοδοτικό επίπεδο, ανοίγει το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014 – 2020 και είναι εκπεφρασμένη η πρόταση της περιφέρειας Πελοποννήσου να εντάξει το έργο για το οποίο θέλω να σας επισημάνω ότι ο προϋπολογισμός έχει αναθεωρηθεί από τα € 25 εκατ. στα 2/5 περίπου, χωρίς τις εκπτώσεις που προβλέπεται και αναμένεται να δοθούν. Πέρα από το ΠΕΠ 2014 – 2020 υπάρχουν και άλλα αναπτυξιακά προγράμματα όπως πληροφορούμαι, τα οποία πρέπει να αξιοποιηθούν άμεσα για την υλοποίηση της επέκτασης του προαστιακού ως την οδό Αιγαίου στο Λουτράκι…»

Επειδή η πολιτική αμνησία είναι της μόδας Πέτρο Τατούλη να σας υπενθυμίσουμε και να εξηγήσετε προς τους πολίτες του Λουτρακίου, γιατί ο συνδυασμός σας στο περιφερειακό συμβούλιο στις 20-5-2013 καταψήφισε τις 3 ειλημμένες αποφάσεις του ανωτάτου θεσμικού οργάνου του δήμου Λουτρακίου, αλλά και γιατί δεν βγάλατε λέξη, όταν στην ίδια συνεδρίαση, σας καταγγέλθηκε πως στενοί σας συνεργάτες σύρθηκαν στο υπουργείο Μεταφορών από οικονομικά συμφέροντα της περιοχής ″Α-Β Βασιλόπουλος″ του Ισθμού, που στόχο έχουν να εκμηδενίσουν τις πιθανότητες να συνδεθεί η πόλη του Λουτρακίου με τον προαστιακό σιδηρόδρομο και να κατασκευασθεί σταθμός στην προαναφερόμενη θέση;

Όπως αντιλαμβάνεσθε περιφερειάρχα Πελοποννήσου Πέτρο Τατούλη, τα «τατουλογραφήματα» δεν παραπλανούν την κοινωνία του Λουτρακίου, η οποία δείχνει με το δάχτυλο όλους αυτούς που το εκτροχιάζουν, δεδομένου ότι η Πρωτοβουλία Πολιτών και Φορέων έχει φροντίσει να την κρατά ενημερωμένη. Κατά συνέπεια, θα έπρεπε να έχετε μάθει μετά από τέσσερις δεκαετίες στην πολιτική, ότι στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί!

Υ.Γ.: Το ψέμα είναι ανανδρία – Νίκος Καζαντζάκης…».

ΣΣ. Τα υπόλοιπα θα τα κρίνουν οι οι δημότες του Λουτρακίου και μόνο! Εμείς μένουμε μόνο στη χθεσινή δημοσίευση με τίτλο: «…Μήπως το παράκανε ο Τατούλης με την αναφορά του στο θέμα του προαστιακού στο Λουτράκι;» (δείτε εδώ την ανάρτηση).

Κ.Ν

«Έφυγε» ο πρώην αντιδήμαρχος Σικυωνίων Γιάννης Δομετίου –Σήμερα η κηδεία του

(13:05)

«Έφυγε» ο πρώην αντιδήμαρχος Σικυωνίων Γιάννης Δομετίου –Σήμερα η κηδεία του

Από τον πρώην αντιδήμαρχο του δήμου Σικυωνίων Ν. Ζαχαρόπουλο αναφέρεται: «Όλοι γνωρίζουμε τον θάνατο, από παθολογικά αίτια, του πρ. Αντιδημάρχου του Δήμου Σικυωνίων Γιάννη Δομετίου από την Αρχαία Σικυώνα, μια  πολύ μεγάλη απώλεια για την οικογένειά του, τους συγγενείς του και τους φίλους του.

Απώλεια ενός σημαντικού πολίτη του Δήμου μας, που  σε όλα τα επίπεδα που υπηρέτησε άφησε τη δική του σφραγίδα.

Υπηρέτησε ως Δημόσιος Υπάλληλος στο Κέντρο Υγείας Κιάτου και διετέλεσε με επιτυχία Αντιδήμαρχος και Αντιπρόεδρος της ΔΗΚΕΣ  στη Δημοτική αρχή του Δήμου Σικυωνίων των ετών 2003-2006 και Δημοτικός Σύμβουλος για πολλά χρόνια.

Στις   θέσεις  που θήτευσε άφησε τη δική του  σφραγίδα  με την πραότητα, την ειλικρίνεια , την εργατικότητα και την εντιμότητά του.

Όλοι που συνεργασθήκαμε μαζί του θα  θυμόμαστε τον εξαιρετικό του χαρακτήρα και την αληθινή του φιλία.

Να εκφράσω τα θερμά  μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του  και τους συγγενείς του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Κορινθιακής γης που θα τον σκεπάσει.

Καλό ταξίδι φίλε Γιάννη  στις αγκαλιές των αγγέλων, θα σε θυμόμαστε για πάντα».

ΣΣ. Η prior.korinthiannews.gr εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος. Η κηδεία του Γιάννη Δομετίου θα γίνει σήμερα το απόγευμα (17:00) στο Βασιλικό

Κ.Ν

Τι αναφέρει η αστυνομία για την υπόθεση της οικογένειας …με τα 5.000.000 ευρώ στο Ξυλόκαστρο!

Τι αναφέρει η αστυνομία για την υπόθεση της οικογένειας …με τα 5.000.000 ευρώ στο Ξυλόκαστρο!

Επανερχόμαστε σε χθεσινή ανάρτηση όπου αναφέραμε: «Σύμφωνα με πληροφορίες της prior.korinthiannews.gr συνελήφθη σήμερα το πρωί 65χρονος πρώην επιχειρηματίας (διατηρούσε γνωστό εργοστάσιο χημικών προϊόντων στο Ξυλόκαστρο) για εικονικά φορολογικά στοιχεία και μη καταβολή ΦΠΑ ύψους περίπου 5.000.000 ευρώ!!!

Η παραγγελία σύλληψης έγινε από τον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος (Αθηνών). Για την ίδια υπόθεση έχει συλληφθεί η σύζυγός του 61 χρονών και ο 41χρονος γιος του. Την προανάκριση έχει αναλάβει το ΑΤ Ξυλοκάστρου». (δείτε εδώ την ανάρτηση)

Τι αναφέρει η αστυνομία

Σε σημερινό αστυνομικό δελτίο τύπου αναφέρεται: «Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ξυλοκάστρου, δύο άνδρες Έλληνες, ηλικίας 41 και 65 ετών αντίστοιχα και μία 61χρονη Ελληνίδα, διότι σε βάρος τους εκκρεμούσαν, ισάριθμες παραγγελίες του κ. Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, για φοροδιαφυγή».

Κ.Ν

ΤΑΡΣΙΝΑ: 46χρονος καλλιεργούσε δενδρύλλια χασίς στο σπίτι του (φωτο)

ΤΑΡΣΙΝΑ: 46χρονος καλλιεργούσε δενδρύλλια χασίς στο σπίτι του

Σε αστυνομικό δελτίο τύπου αναφέρεται: «Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, σε τοπική κοινότητα του Δήμου Βέλου – Βόχας Κορινθίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βραχατίου, ένας 46χρονος Έλληνας, γιατί σε έρευνα που έγινε στην οικία του, βρέθηκαν τέσσερα δενδρύλλια κάνναβης, ύψους 2 έως 2,5 μέτρα, τα οποία κατασχέθηκαν».

Κάντε κλικ στη φωτο για να είναι πιο ευδιάκριτη...

Κάντε κλικ στη φωτο για να είναι πιο ευδιάκριτη…

ΣΣ. Σύμφωνα με πληροφορίες της prior.korinthiannews.gr η σύλληψη του 46χρονου Έλληνα έγινε στα Ταρσινά όπου και διαμένει

Κ.Ν